Referenc lista

 1. Održavanje instalacija javnog osvetljenja i elektroenergetskih postrojenja na državnim putevima I i II reda, partija 3 – Putni pravci: deo A1 (E-75) Ražanj – Preševo i deo A4 (E-80) Niš – Pirot – Dimitrovgrad od 2001. pa na dalje, investitor JP „Putevi Srbije“;
 2. Osvetljenje tunela Manajle na putu M-1;
 3. Osvetljenje tunela Kržince na putu M-1;
 4. Osvetljenje tunela Grza , put Paraćin – Zaječar;
 5. Osvetljenje tunela Strmen , put Paraćin – Zaječar;
 6. Osvetljenje tunela Sarlah – Pirot;
 7. Osvetljenje petlje Pečenjevce i Vlasotince na auto putu E-75;
 8. Osvetljenje petlje „Selište“ magistralni put M-5, deonica Paraćin – Zaječar;
 9. Osvetljenje tri raskrsnice i priključka kod AMSS u Boljevcu, magistralni put M-5, deonica Paraćin – Zaječar;
 10. Osvetljenje kružnog toka Niška Banja;
 11. Osvetljenje kružnog toka Novo Selo;
 12. Rekonstrukcija uličnog osvetljenja »BID« zone u Nišu;
 13. Isporuka STS 10/0,4kV “Pančina mahala” i proširenje javne rasvete u naselju Željuša u Dimitrovgaradu;
 14. Izrada uličnog osvetljenja ul.Generala Milojka Lešjanina u Nišu
 15. Izrada uličnog osvetljenja ul.vožda Karađorđa u Nišu
 16. Izrada ulične rasvete ul.Nišavske „stare“ i pored Nišave u Nišu
 17. Izrada instalacije na izmeštanju blokova ulične rasvete iz trafostanica (preko 30 lokacija u Nišu i okolini)
 18. Izrada osvetljenja magistralnog puta M-1.13 deonica Vladičin Han – Surdulica,
 19. Izrada uličnog osvetljenja Bulevara Medijana od ul.Đerdapske do Bulevara svetog cara Konstantina u Nišu
 20. Rekonstrukcija uličnog osvetljenja Bulevara Medijana (Matejevački put) u Nišu
 21. Izrada trafostanice10/0,4 kV „Prva Kutina 3“ i pripadajućeg 10kV kablovskog voda od TS „Kula“ Prva Kutina do TS „Prva Kutina 3“
 22. Izrada instalacije osvetljenja na raskrsnicama Jasika, Koševi i Makrešane na ukrštanju puteva M-5 i obilaznice oko Kruševca
 23. Osvetljenje kružnog toka kod parka „Čair“ u Nišu
 24. Osvetljenje kružnog toka na ukrštanju ul. Vojvode Mišića i bulevara Nemanjića u Nišu
 25. Osvetljenje kružnog toka na ukrštanju ul. Sremske, Vizantijskog bulevara i bulevara Nemanjića u Nišu
 26. Izrada instalacije osvetljenja na Jabučkom ravništu – Stara planina
 27. Izrada svetljenja raskrsnice „Selište“ na magistralnom putu M-5, deonica Paraćin – Zaječar
 28. Izrada osvetljenja tri rakrcsnice i priključka kod AMSS u Boljevcu na magistralnom putu M-5, deonica Paraćin – Zaječar
 29. Izrada elektro instalacija parternog osvetljenja objekta „Kardiohirurgije“ u Nišu
 30. Izrada osvetljenja na saobraćajnicama u Nišu (deonice od kružnog toka kod KPD-a prema autoputu i prema Radnoj zoni „Donje Međurovo“)
 31. Izrada osvetljenja na državnom putu Niš – Donji Matejevac do skretanja za spomen park „Čegar“
 32. Izrada instacije javnog osvetljenja KRUŽNE RASKRSNICE NA DRŽAVNOM PUTU Ib REDA BROJ 44 OD km.848+737,65 DO km.849+296,94
 33. Izrada trafostanica 10/0,4kV „ČNS PREŠEVO“ i „PETLjA PREŠEVO“ i pripadajućeg 10kV kablovskog voda
 34. Izrada „LED“ Solarnog osvetljenja odmorišta „Krežbinac“ na državnom putu IA reda broj 1
 35. Izrada instacije javnog osvetljenja na Fasadama u Nišu – 1. FAZA
 36. Izvođenje radova na izmeštanju dela 10kV voda na pravcu TS 10/0,4kV „Elektronski fakultet“ – TC 10/0,4kV „Dom studenata“, radi ostvarivanja tehničkih uslova za priključenje objekata na distributivni sistem
 37. Izrada instacije javnog osvetljenja Pešačke zone u Aleksincu
 38. Izrada instacije javnog osvetljenja na Fasadama u Nišu – 2. FAZA
 39. Poslovi na održavanju elektro instalacija za „EKO Srbija“ A.D.
 40. Opremanje privredne zone „Hisar“ u Prokuplju – I faza (jedna trafostanica, pripadajući 10kV kablovi vodovi i instalacija javnog osvetljenje)
 41. Izrada trafostanica 10/0,4kV „naplatna stanica Malča“ i pripadajućeg 10kV kablovskog voda na državnom putu IA reda broj 4
 42. Izrada trafostanica 10/0,4kV „naplatna stanica Niš – istok“ i pripadajućeg 10kV kablovskog voda na državnom putu IA reda broj 4
 43. Izrada trafostanica 10/0,4kV „Novo Selo Petlja 2“ i pripadajućeg 10kV kablovskog voda na državnom putu IA reda broj 1
 44. Izrada instacije javnog osvetljenja petlje „Malča“ na državnom putu IA reda broj 4
 45. Izrada instacije javnog osvetljenja petlje „Matejevac“ na državnom putu IA reda broj 4
 46. Poslovi na održavanju elektro instalacija državnih puteva – Partija 3 (J.P. „PUTEVI SRBIJE“ od 2009.godine – i dalje) i mnogi drugi